انتقال دهنده autoinducer-2 نوع ABC EC#: 7.6.2.13; ChemWhat کد: 1383992

نام محصول حمل کننده نوع ABC خودکارساز -2
ساختار نمونه مثال ساختار حمل کننده خودکار القایی -2 از نوع ABC EC#: 7.6.2.13
مترادف صادر کننده AI-2 ، حمل کننده AI-2 ، AI-2E ، کاست اتصال ATP انتقال دهنده خودکار القایی -2 ، انتقال دهنده خودکار-2 ABC ، ​​صادر کننده خودکار -2 ، حمل و نقل ATPase ، حمل کننده Lsr ABC ، ​​حمل و نقل Lsr ، LsrA ، LsrACDB ، TqsA ، YdgG
شماره EC 7.6.2.13
شماره ثبت CAS
نظرات کاست ATP (ABC) نوع حمل و نقل ، که با حضور دو حوزه متصل کننده ATP/پروتئین مشابه و دو حوزه غشایی جدایی ناپذیر/پروتئین مشخص می شود. یک آنزیم باکتریایی که با پروتئین متصل کننده بستر خارج سیتوپلاسمی تعامل می کند و واسطه جذب مولکول سیگنال (2R، 4S) -2-متیل-2,3,3,4،2،XNUMX،XNUMX-تتراهیدوکسیتتراهیدروفوران (همچنین به عنوان خودایجاد کننده -XNUMX شناخته می شود) می شود.
کوفاکتور
تاریخچه
واکنش

معرف را بخرید

تأمین کننده معرف ندارید؟ ارسال پرس و جو سریع به ChemWhat
آیا می خواهید در اینجا به عنوان یک منبع معرف ذکر شود؟ (خدمات پولی) برای تماس اینجا کلیک کنید ChemWhat

سازندگان تایید شده

آیا می خواهید به عنوان یک سازنده تایید شده در لیست قرار بگیرید (نیاز به تاییدیه)؟ لطفاً بارگیری و پر کنید این فرم و ارسال مجدد به [ایمیل محافظت شده]

بیشتر تامین کننده

Watson International Limited ارسال پرس و جو سریع به Watson
آیا می خواهید در اینجا به عنوان یک منبع ذکر شود؟ (خدمات پولی) برای تماس اینجا کلیک کنید ChemWhat

برای کمک دیگر با ما تماس بگیرید

برای اطلاعات یا خدمات دیگر با ما تماس بگیرید برای تماس اینجا کلیک کنید ChemWhat