انتقال دهنده تیامین نوع ABC EC#: 7.6.2.15; ChemWhat کد: 1383994

نام محصول ناقل تیامین از نوع ABC
ساختار نمونه مثال ساختار حمل کننده تیامین نوع ABC EC#: 7.6.2.15
مترادف حمل کننده تیامین ABC ، ​​تیامین حمل کننده ATPase ، حمل کننده تیامین ABC ، ​​تیامین حمل کننده ATPase ، thiBPQ
شماره EC 7.6.2.15
شماره ثبت CAS
نظرات کاست ATP (ABC) نوع حمل و نقل ، که با حضور دو حوزه متصل کننده ATP/پروتئین مشابه و دو حوزه غشایی/پروتئین غشایی مشخص می شود. این آنزیم که از باکتری Salmonella typhimurium مشخص می شود ، یک مجموعه هتردیمر است که با یک بستر خارج سیتوپلاسمی پروتئین متصل شده و برای وارد کردن تیامین ، تیامین مونوفسفات و تیامین دی فسفات عمل می کند.
کوفاکتور
تاریخچه
واکنش

معرف را بخرید

تأمین کننده معرف ندارید؟ ارسال پرس و جو سریع به ChemWhat
آیا می خواهید در اینجا به عنوان یک منبع معرف ذکر شود؟ (خدمات پولی) برای تماس اینجا کلیک کنید ChemWhat

سازندگان تایید شده

آیا می خواهید به عنوان یک سازنده تایید شده در لیست قرار بگیرید (نیاز به تاییدیه)؟ لطفاً بارگیری و پر کنید این فرم و ارسال مجدد به [ایمیل محافظت شده]

بیشتر تامین کننده

Watson International Limited ارسال پرس و جو سریع به Watson
آیا می خواهید در اینجا به عنوان یک منبع ذکر شود؟ (خدمات پولی) برای تماس اینجا کلیک کنید ChemWhat

برای کمک دیگر با ما تماس بگیرید

برای اطلاعات یا خدمات دیگر با ما تماس بگیرید برای تماس اینجا کلیک کنید ChemWhat