cobaltochelatase EC#: 6.6.1.2; ChemWhat کد: 1383903

نام محصول کبالتوشلاتاتاز
ساختار نمونه نمونه ساختار EC کبالتوشلاتاتاز: 6.6.1.2
مترادف CbiK ، CbiXL ، کلاتاز کبالت ، کبالتوشلاتاتاز ، CobN-CobST ، CobNST ، CobN¨CCobST ، ژن cobN / ژن cobS کبالتوشلاتاتاز ، هولوکوبالامین سنتاز ، هیدروژنوبیرینیک اسید a ، دی دی آمید کبالتوشلاتاز
شماره EC 6.6.1.2
شماره ثبت CAS 81295-49-0
نظرات این آنزیم ، که بخشی از مسیر بیوسنتز هوازی کوبالامین را تشکیل می دهد ، نوع هلوتراز و وابسته به ATP است. این شامل دو جز، است ، یکی مربوط به CobN است و دیگری متشکل از دو پلی پپتید است که توسط؟ cobS؟ و؟ cobT؟ در؟ Pseudomonas denitrificans مشخص شده و CobST نامگذاری شده است [1]. اسید هیدروژنوبیرینیک یک بستر بسیار ضعیف است. ATP را می توان با dATP یا CTP جایگزین کرد اما واکنش با سرعت کمتری پیش می رود. CobN میل زیادی به هیدروژنوبیرینیک اسید؟ a ، c-diamide نشان می دهد. پروتئین الیگومریک CobST دارای حداقل یک گروه سولفیدریل است که برای اتصال به ATP ضروری است. هنگامی که Co2 + قرار داده می شود ، مرحله بعدی در مسیر اطمینان حاصل می کند که کبالت با کاهش Co (II) به Co (I) به طور ایمن پیوند می یابد. این مرحله توسط EC؟ 1.16.8.1 ، cob (II) yrinic acid؟ a ، c-diamide ردوکتاز انجام می شود.
کوفاکتور
تاریخچه
واکنش ATP + هیدروژنوبیرینیک اسید a ، c-diamide + Co (2+) + H (2) O = adp + phosphate + cob (II) yrinic acid a، c-diamide + H (2).

معرف را بخرید

تأمین کننده معرف ندارید؟ ارسال پرس و جو سریع به ChemWhat
آیا می خواهید در اینجا به عنوان یک منبع معرف ذکر شود؟ (خدمات پولی) برای تماس اینجا کلیک کنید ChemWhat

سازندگان تایید شده

آیا می خواهید به عنوان یک سازنده تایید شده در لیست قرار بگیرید (نیاز به تاییدیه)؟ لطفاً بارگیری و پر کنید این فرم و ارسال مجدد به [ایمیل محافظت شده]

برای کمک دیگر با ما تماس بگیرید

برای اطلاعات یا خدمات دیگر با ما تماس بگیرید برای تماس اینجا کلیک کنید ChemWhat