سیکلوپنتادینیل تریس(دی متیل آمین) زیرکونیوم CAS#: 33271-88-4

شناساییداده های فیزیکیطیف
مسیر سنتز (ROS)ایمنی و خطراتدیگر پایگاه دادههای

شناسایی

نام محصولسیکلوپنتادینیل تریس(دی متیل آمین) زیرکونیوم
ساختار مولکولیساختار سیکلوپنتادینیل تریس (دی متیل آمین) زیرکونیوم CAS 33271-88-4
شماره ثبت CAS 33271-88-4
مترادفCpZr(NMe2) 3CpTDMAZ؛ CPTDMAZ2؛ سیکلوپنتادینیل تریس (دی متیل آمینو) زیرکونیوم؛ (سیکلوپنتادینیل) زیرکونیوم، کتاب شیمیایی (دی متیل آمید)؛ تریس (دی متیل آمین) سیکلوپنتادینیل زیرکونیوم؛ سیکلوفنتادی انیل تری تریوم
فرمول مولکولیC11H18N3Zr
وزن مولکولی283.51

داده های فیزیکی

ظاهرمایع زرد

طیف

اطلاعاتی موجود نیست


مسیر سنتز (ROS)

اطلاعاتی موجود نیست


ایمنی و خطرات

اطلاعاتی موجود نیست


دیگر پایگاه دادههای

حمل و نقلدر دمای اتاق و به دور از نور
کد HS
ذخیره سازیدر دمای اتاق و به دور از نور
عمر مفیدسال 1
قیمت بازار
فعالیت زیستی
in vitro: کارآیی
نتایج کمی
سمیت / داروسازی ایمنی
نتایج کمی
از الگو استفاده کنید
سیکلوپنتادینیل تریس(دی متیل آمینو) زیرکونیوم CAS#: 33271-88-4 یک کاتالیزور مهم در سنتز آلی است که معمولاً برای احیای کتون ها یا ایمین ها به الکل یا آمین استفاده می شود. این واکنش کاهش معمولاً به عنوان "احیاء آمید کاتالیز شده با زیرکونیوم" شناخته می شود و کاربرد گسترده ای در تهیه ترکیبات آلی، از جمله سنتز دارویی و شیمیایی خوب پیدا می کند.
و سیکلوپنتادینیل تریس (دی متیل آمینو) زیرکونیوم می تواند به عنوان ماده پیش ساز رسوب بخار شیمیایی (CVD) برای تولید اکسیدهای فلزی و لایه های نازک فلزی عمل کند. این در تولید نیمه هادی ها و صنعت پوشش بسیار مهم است.

معرف را بخرید

تأمین کننده معرف ندارید؟ ارسال پرس و جو سریع به ChemWhat
آیا می خواهید در اینجا به عنوان یک منبع معرف ذکر شود؟ (خدمات پولی) برای تماس اینجا کلیک کنید ChemWhat

سازندگان تایید شده

آیا می خواهید به عنوان یک تولید کننده تأیید شده ذکر شود (خدمات رایگان اما نیاز به تأیید دارد)؟ لطفاً بارگیری و پر کنید این فرم و ارسال مجدد به [ایمیل محافظت شده]

بیشتر تامین کننده

Watson International Limited ارسال پرس و جو سریع به Watson
آیا می خواهید در اینجا به عنوان یک منبع ذکر شود؟ (خدمات پولی) برای تماس اینجا کلیک کنید ChemWhat

برای کمک دیگر با ما تماس بگیرید

برای سایر خدمات مانند انتقال فناوری ، ادبیات مصنوعی ، تأمین منابع ، تبلیغات و غیره با ما تماس بگیرید. برای تماس اینجا کلیک کنید ChemWhat